skip to Main Content

För ett samhälle
som håller samman

Delegationen mot segregation har till uppgift att främja samverkan, bygga och sprida kunskap och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot segregation får bättre effekt. Det långsiktiga målet är att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation.

Aktuellt

Boendesegregation och rätten till bostad: Delmos på Mänskliga Rättigheters-dagarna

Ofta byggs och renoveras fastigheter för andra grupper än de som saknar bostad eller har en otrygg ställning på bostadsmarknaden. Är vägen framåt en social bostadspolitik? I ett webbinarium den 19 april diskuteras denna fråga av bland andra Märta Stenevi, bostadsminister, Anders Kessling, direktör för Delegationen mot segregation (Delmos) och Anders Sjelvgren, generaldirektör för Boverket.
Kalender
Just nu finns inga aktuella händelser.

Tillgänglighetsredogörelse

Delmos i sociala medier

Delegationen mot segregation använder sig av sociala medier som Facebook, Linkedin och Youtube. Följ, gilla och upptäck oss där!

Delmos på Facebook

Delmos på Linkedin

Delmos på Youtube

Back To Top