Kalender

I kalendern hittar du till exempel evenemang, seminarier, konferenser och så vidare som Delegationen mot segregation arrangerar eller deltar i.


Nätverksmöte för civilsamhällesnätverket

Under mötet kommer nätverket utbyta erfarenheter av sitt arbete mot segregation och få information om Delmos digitala statistikverktyg Segregationsbarometern. Träffen sker digitalt via Teams…