skip to Main Content

Nyheter

Vad är aktuellt just nu? Här hittar du samlade nyheter från Delegationen mot segregation.


Delrapport om demokrati lämnas till regeringen

Delegationen mot segregation har i uppdrag att undersöka hur delaktigheten i demokratin ser ut bland invånare i områden med socioekonomiska utmaningar. Nu har myndigheten lämnat in en delrapport till regeringen.
  • Demokrati

Statsbidragen 2018: Inledande steg i arbete som kräver långsiktighet

En sjättedel av landets kommuner, cirka en tredjedel av landets regioner och nära hundra föreningar och stiftelser har under 2018 fått medel av Delegationen mot segregation. Genom medlen har bidragsmottagarna tagit steg på vägen, men deras arbete för att minska och motverka segregation behöver mer tid och stöd. Det visar en rapport som myndigheten lämnar till regeringen idag.
  • Civilsamhälle ● Kommun ● Statsbidrag
Back To Top