skip to Main Content

Nyheter

Vad är aktuellt just nu? Här hittar du samlade nyheter från Delegationen mot segregation.


På gång på Delegationen mot segregation

Under hösten kommer myndigheten bland annat att föra dialog med civilsamhällesorganisationer, ta fram en kunskapsöversikt om segregation och bidra med analyser till regeringens ungdomspolitik.

Delrapport om demokrati lämnas till regeringen

Delegationen mot segregation har i uppdrag att undersöka hur delaktigheten i demokratin ser ut bland invånare i områden med socioekonomiska utmaningar. Nu har myndigheten lämnat in en delrapport till regeringen.
  • Demokrati
Back To Top