skip to Main Content

Nyheter

Vad är aktuellt just nu? Här hittar du samlade nyheter från Delegationen mot segregation.


Delegationen mot segregation kan läggas ned

Enligt riksdagsbeslut den 20 december ska anslaget till Delegationen mot segregation halveras och användas till att avveckla myndigheten under 2019. Det innebär bland annat att det i nuläget inte går att söka medel för åtgärder mot segregation under 2019.

Angående budget 2019

Delegationen mot segregation avvaktar med att dra slutsatser av budgeten och inväntar att Arbetsmarknadsutskottet har behandlat utgiftsområdet.

Intresset stort för nationell uppföljning av segregation

Delegationen mot segregation har i uppdrag att följa upp segregationens utveckling och arbetet med att minska och motverka segregation i Sverige. Ett första led i uppdraget är att föreslå hur ett uppföljningssystem kan se ut. Det blir det första i sitt slag där statistik kan jämföras på bred basis nationellt för att ge en bild av segregationen. Myndigheten har därför bett om återkoppling från andra organisationer, och intresset har varit stort.
  • Kunskap ● Segregation

Många organisationer kartlägger segregation

Just nu pågår ett omfattande kartläggningsarbete runt om i landet för att identifiera behov av insatser för att minska och motverka segregation. 150 organisationer fick slutligen positivt besked från Delegationen mot segregation på sin ansökan för att utföra kartläggning, behovsanalys och plan för fortsatt arbete.
  • Civilsamhälle ● Kommun ● Segregation ● Statsbidrag

Intresseanmälan för 2019 öppnar den 1 november

Från och med den 1 november kan kommuner och landsting samt ideella föreningar och stiftelser anmäla intresse för att få stöd i arbetet för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på lokal och regional nivå under 2019.
  • Civilsamhälle ● Kommun ● Samverkan ● Statsbidrag
En Stor Sal Med Människor Som Sitter Ned, Längs Fram Står Charlotte Johansson, Verksamhetschef På Delegationen Mot Segregation, Och Pratar.

Uppstartsmöte med 32 kommuner

Det är viktigt att se satsningen som en långsiktig förstärkning av arbetet mot segregation och det finns behov hos kommunerna av nätverk och erfarenhetsutbyte.
  • Kommun ● Statsbidrag

Stort intresse för att kartlägga segregation

Sammanlagt 68 kommuner och landsting och 141 ideella föreningar och stiftelser har sökt ekonomiskt stöd för att göra kartläggning, behovsanalys och plan för fortsatt arbete för att motverka segregation.
  • Civilsamhälle ● Kommun ● Samverkan ● Statsbidrag

Störningar på webb

På grund av det varma vädret har Delegationen mot segregation haft problem med störningar i form av att webbplatsen legat nere.
Back To Top