skip to Main Content

Nyheter

Vad är aktuellt just nu? Här hittar du samlade nyheter från Delegationen mot segregation.


Intresseanmälan för 2019 öppnar den 1 november

Från och med den 1 november kan kommuner och landsting samt ideella föreningar och stiftelser anmäla intresse för att få stöd i arbetet för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på lokal och regional nivå under 2019.
  • Civilsamhälle ● Kommun ● Samverkan ● Statsbidrag
En Stor Sal Med Människor Som Sitter Ned, Längs Fram Står Charlotte Johansson, Verksamhetschef På Delegationen Mot Segregation, Och Pratar.

Uppstartsmöte med 32 kommuner

Det är viktigt att se satsningen som en långsiktig förstärkning av arbetet mot segregation och det finns behov hos kommunerna av nätverk och erfarenhetsutbyte.
  • Kommun ● Statsbidrag

Stort intresse för att kartlägga segregation

Sammanlagt 68 kommuner och landsting och 141 ideella föreningar och stiftelser har sökt ekonomiskt stöd för att göra kartläggning, behovsanalys och plan för fortsatt arbete för att motverka segregation.
  • Civilsamhälle ● Kommun ● Samverkan ● Statsbidrag

Störningar på webb

På grund av det varma vädret har Delegationen mot segregation haft problem med störningar i form av att webbplatsen legat nere.
Back To Top