skip to Main Content

Nyheter

Vad är aktuellt just nu? Här hittar du samlade nyheter från Delegationen mot segregation.


Redovisning av statsbidraget 2017

Delegationen mot segregation lämnade den 2 maj in en redovisning till regeringen om de statsbidrag för att motverka segregation som fördelades till kommuner och…

Nya förordningar om bidragsfördelning

Under 2018 kan kommuner och landsting samt det civila samhällets organisationer sammanlagt söka 53 miljoner i statsbidrag för arbetet mot segregation. Det är Delegationen…

Nya uppdrag ska stärka reformprogrammet

Regeringen har givit Delmos, Vetenskapsrådet och SCB olika uppdrag som rör uppföljning, forskning och statistik och som är kopplade till det långsiktiga reformprogrammet för…

Back To Top