skip to Main Content

Nyheter

Vad är aktuellt just nu? Här hittar du samlade nyheter från Delegationen mot segregation.


Nya förordningar om bidragsfördelning

Under 2018 kan kommuner och landsting samt det civila samhällets organisationer sammanlagt söka 53 miljoner i statsbidrag för arbetet mot segregation. Det är Delegationen…

Nya uppdrag ska stärka reformprogrammet

Regeringen har givit Delmos, Vetenskapsrådet och SCB olika uppdrag som rör uppföljning, forskning och statistik och som är kopplade till det långsiktiga reformprogrammet för…

Ny myndighet mot segregation

Delegationen mot segregation, Delmos, inrättades den 1 januari 2018. Myndigheten ska bidra till att minska och motverka segregation i samhället och förbättra situationen i…

Inger Ashing direktör för Delmos

Inger Ashing är utsedd till direktör för Delegationen mot segregation. Hon kommer närmast från posten som nationell samordnare för unga som varken arbetar eller…

Back To Top