skip to Main Content

Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2021

Delegationen mot segregation medverkar på Sveriges Kommuner och Regioners årliga konferens: Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2021.

Årets konferens har fokus på en arbetsmarknad och politik i förändring. Konferensen belyser aktuella frågor som att arbetslösheten stiger samtidigt som många sektorer har svårt att klara sin kompetensförsörjning, samt hur kommunernas och regionernas roller inom arbetsmarknadspolitiken bör utvecklas framöver.

Bland de medverkande som ger perspektiv på frågorna finns arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S), SKR:s ordförande Anders Knape (M), Svenskt Näringslivs chefsekonom Bettina Kashefi och flera företrädare för kommuner och regioner. Ulrika Pudas, utvecklingsledare på Delegationen mot segregation, medverkar under konferensens första dag för att ge ett segregationsperspektiv på frågorna.

För mer information, priser och anmälan, se SKR:s webbsida om Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2021.

 

Back To Top