skip to Main Content

Delaktighet och inkludering i områden med socioekonomiska utmaningar (inställt)

Vad? SNS-seminarium där Delegationen mot segregation presenterar sin rapport “En demokrati för alla?”
Tid: Den 15 april 12:00-13:15 2020
Plats: Jakobsbergsgatan 18, Stockholm
Arrangör: SNS

I områden med socioekonomiska utmaningar är delaktigheten i demokratin lägre än i områden med goda socioekonomiska förutsättningar. Vad beror det på? Hur kan fler bli delaktiga i demokratin och mer engagerade i sitt närområde? Vad är viktigt för att skapa tillit, framtidstro och delaktighet i hela landet?

Politisk delaktighet är en grundpelare i det demokratiska samhället. Men valdeltagande, kunskap om demokrati och tillit till samhället varierar beroende på var man bor. Regeringen har i sin strategi för att motverka segregation som långsiktigt mål att öka delaktigheten i områden med socioekonomiska utmaningar. För att öka kunskapen i frågan har Delegationen mot segregation (Delmos) genomfört en enkätstudie om hur demokratiskt deltagande ser ut i dessa områden. I studien har frågor ställts om människors intresse för politik och om engagemang i samhället, men även om tillit och förtroende.

På seminariet presenteras Delegationen mot segregations enkätstudie En demokrati för alla? och frågan om inkludering och delaktighet diskuteras ur olika perspektiv. Deltar gör bland andra Ahmed Abdirahman, grundare av The Global Village och näringspolitisk expert vid Stockholms Handelskammare, Stina Hansson, forskare på Göteborgs universitet, som undersökt tilliten mellan de boende och stadsdelsförvaltningen i Angered, Göteborg, och Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

Medverkande

Ahmed Abdirahman, näringspolitisk expert vid Stockholms Handelskammare, grundare av och vd för stiftelsen The Global Village
Stina Hansson, forskare vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet
Anders Kessling, tillförordnad direktör på Delmos
Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka

Fler talare tillkommer.

Läs mer om pris och anmälan på SNS:s webbplats

Evenemanget är inställt med anledning av covid-19.
Back To Top