skip to Main Content

Delegationen mot segregation besöker Göteborg

Vad? Delegationen mot segregations kommunbesök av 32 kommuner

Tid: 26 november

Plats: Göteborg

Arrangör: Delegationen mot segregation och Göteborgs stad

Delegationen mot segregation fortsätter under hösten sina kommunbesök till de 32 kommuner som har områden med socioekonomiska utmaningar.

Syftet med besöken är att myndigheten ska få fördjupad kunskap om kommunernas förutsättningar och utmaningar samt identifiera på vilket sätt myndigheten kan stödja kommunerna i deras arbete för att minska och motverka segregation.

Back To Top