skip to Main Content

Delegationen mot segregation bjuder in myndigheter för samarbete kring segregation

Vad? Delegationen mot segregations uppdrag att bidra till samverkan mellan nationella aktörer
Tid: 20 november
Plats: Södertörns högskola
Arrangör: Delegationen mot segregation

Delegationen mot segregation bjuder under hösten in myndigheter för att bidra till ökad samverkan i arbetet att motverka och minska segregation. Syftet med detta möte är att samla aktörer för att träffa de myndigheter som har tydliga regeringsuppdrag i förhållande till regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation.

Back To Top