skip to Main Content

Delegationen mot segregation bjuder in myndigheter för samverkan kring segregation

Vad? Delegationen mot segregations uppdrag att bidra till samverkan mellan nationella aktörer
Tid: 24 oktober
Plats: Långholmen i Stockholm
Arrangör: Delegationen mot segregation

Delegationen mot segregation bjuder under hösten in myndigheter för att bidra till ökad samverkan i arbetet att motverka och minska segregation. Syftet med detta möte är att deltagande myndigheter ska få fördjupad kunskap om varandras uppdrag som har bäring på arbetet med att motverka och minska segregation. Det handlar också om att fokusera på samverkan med utgångspunkt i regeringens strategi för att minska och motverka segregation. Särskilt kommer samtal om långsiktighet, tidiga och förebyggande insatser samt ett kunskapsbaserat arbetssätt att ligga till grund för mötet.

Back To Top