skip to Main Content

Delegationen mot segregation bjuder in till möte med myndigheter som arbetar med MR-perspektivet för att motverka och minska segregation

Vad? Delegationen mot segregations uppdrag att bidra till samverkan med nationella aktörer
Tid: 4 december
Plats: Långholmen, Stockholm
Arrangör: Delegationen mot segregation

Delegationen mot segregation bjuder under hösten in myndigheter för att bidra till ökad samverkan i arbetet att motverka och minska segregation. Delegationen mot segregation har i uppdrag att bidra till att öka kunskapen om orsaker och effekter av segregation, samt att öka samverkan på lokal, regional och nationell nivå. Arbetet för att minska och motverka segregation har även sin grund i det demokratiska samhällsbygget och alla människors lika värde och rättigheter. I regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation nämns vikten av att arbeta utifrån perspektiv som icke-diskriminering, barnrätts- och ungdomsperspektiv, liksom jämlikhet och jämställdhet.

Syftet med mötet den 4:e december är att samla myndigheter som arbetar med MR-perspektiv, där mötet har fokus på samverkan med utgångspunkt i regeringens strategi för att minska och motverka segregation, och då särskilt kopplat till de perspektiv som stärker arbetet med tidiga och förebyggande insatser och ett kunskapsbaserat arbetssätt.

Back To Top