skip to Main Content

Delmos på "Råd för framtiden" (inställt)

Vad? Delegationen mot segregations monter på Råd för Framtiden
Tid: 26-27 mars 2020
Plats: Gävle konserthus, Gävle
Arrangör: Brottsförebyggande rådet (Brå) i samarbete med Gävle kommun

Brottsförebyggande rådet (Brå) arrangerar varje år “Råd för framtiden”, en nationell konferens där ca 600 av landets brottsförebyggare träffas (främst poliser och kommunala tjänstepersoner) träffas. Konferensen fokuserar på hur man kan utveckla och stärka det brottsförebyggande arbetet samt på att ge deltagarna praktisk kunskap att använda i sitt dagliga arbete. Delegationen mot segregation medverkar med monter. I år kommer myndigheten främst finnas där och lansera en ny rapport om deltagande i demokratin bland boende i olika delar av landet som kommer lämnas in till regeringen den 31 mars år 2020.
Evenemanget är inställt i och med regeringens beslut att evenemang med över 500 personer inte ska genomföras med anledning av covid-19.
Back To Top