skip to Main Content

Forum för det civila samhället 2018: Civilsamhället och tilliten

Vad? Forumkonferens för det civila samhället

Tid: 28 november kl 10-16

Plats: Meeting Room, Alströmergatan 20, Stockholm

Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) samt Civilsamhällets organisationer i samverkan (Civos).

På höstens Forumkonferens möts företrädare från det civila samhället, myndigheter och politiken. Årets övergripande tema handlar om tillit. Vår demokrati baseras på tillit. Hur kan vi samverka för att på bästa sätt både hantera utmaningar och stödja och fördjupa tilliten? Hur kan civilsamhället vara bärare av och förutsättning för tillit i samhället? Grunden för samtalen under konferensen är Utredning om civilsamhället som välfärdsaktör, Demokrativillkorsutredningen och Delegationen mot segregations uppdrag.

Från Delegationen mot segregation medverkar Marina Tjelvling, verksamhetsutvecklare.

Läs mer och anmäl dig här

Back To Top