skip to Main Content

Framtidens städer och civilsamhället

Vad? Workshop
Tid: 17 september 12:00-16:00
Plats: Södertörns Högskola, Alfred Nobels allé 7, Huddinge
Arrangör: Ideell Arena och Reinvent

För 200 år sedan bodde 90 procent av Sveriges befolkning på landsbygden. Endast tre städer hade då över 10 000 invånare. I dag är det nästan tvärt om − 85 procent bor i tätorter. I Stockholmsområdet bor över två miljoner människor och prognoserna talar om över tre miljoner inom några decennier.

Detta förändrade landskap väcker frågor om civilsamhällets ansvar för en hållbar samhällsutveckling. Vad behöver vi som ledare ta ställning till när våra städer växer fram och planeras? Vad borde vi göra innan segregeringens konsekvenser gör sig gällande? På vilka sätt kan vi samverka med forskare? Vad är redan nu viktigt att beforska?

I samarbete med forskningscentret Reinvent bjuder Ideell Arena in till samtal om den urbana omvandlingen. Vi börjar med en gemensam lunch och fortsätter under eftermiddagen med erfarenhetsutbyten i mindre och större grupper. I fokus står dessa teman:

  • Delade städer – segregering
  • Folkbildning, idrott och gräsrotsengagemang i den urbana periferin
  • Renoveringar, renovräkningar, ägarstrategier och motstånd
  • Samhällsservice-organisationer i den entreprenöriella staden

Delegationen mot segregation medverkar.

För mer information om workshoppen samt anmälan, läs mer på Ideell Arenas webbplats

Back To Top