skip to Main Content

Högbodagarna

Vad? Konferens och seminarier

Tid: 25-26 oktober (Delegationen mot segregation medverkar den 25 oktober)

Plats: Högbo brukshotell, Sandviken

Arrangör: Integration Gävleborg

Konferens och 16 valbara seminarier med fokus på integration och etablering. Delegationen mot segregations seminarium “Segregationen påverkar hela samhället men slår olika” diskuteras hur kommuner, landsting och civilsamhälle kan samverka för att minska och motverka de strukturella hindren och förbättra uppväxt- och levnadsvillkor i områden med socioekonomiska utmaningar. Karen Austin och Ulrika Pudas, båda processledare på Delegationen mot segregation, håller i seminariet.

Läs mer och anmäl dig på Integration Gävleborgs webbplats 

Back To Top