skip to Main Content

Inkludering och tillit för att bryta negativa trender i utsatta områden

Vad? Seminarium på Almedalen

Tid: 1 juli, 14:00-15:00

Plats: Birgers gränd 7, Visby

Arrangör: Forum – idéburna organisationer med social inriktning

En av tidens mest akuta frågor är hur Sverige hanterar social marginalisering. Svensk polis har beskrivit ett antal orter som ”utsatta”. Hur kan idéburet offentligt partnerskap skapa nya vägar för att bryta utanförskap och förnya socialt arbete?

Medverkar gör:

  • Ludvig Sandberg, Sakkunnig idéburen organisering, Forum – idéburna organisationer med social inriktning
  • Josefin Stålbert, Projektsamordnare, Studieförbundet Bilda
  • Lina Frejd Bark, Örebro kommun
  • Margareta Winberg, Särskild utredare, ”Framtidens socialtjänst”
  • Inger Ashing, Generaldirektör, Delegationen mot segregation
  • Lena Hallengren, Socialminister, Regeringen
Back To Top