skip to Main Content

Jämställd integration – mycket snack och lite verkstad när utrikesfödda kvinnor halkar efter

Vad? Seminarium på Almedalen

Tid: 4 juli, 09:00-09:45

Plats: Birgers gränd 7, Visby

Arrangör: Kvinna till Kvinna, Sensus

Trots ett 25 år gammalt riksdagsbeslut om jämställd integration visar Riksrevisionens rapport att utrikesfödda kvinnor står längre bort från arbetsmarknaden, har sämre kunskaper i svenska och får sämre utdelning på integrationspolitiska insatser än män. Vad kan göras för att vända utvecklingen?

Medverkar gör:

  • Dona Hariri, moderator
  • Isadora Spoerer, projektledare, Kvinna till Kvinna
  • Inger Ashing, direktör, Delegationen mot segregation
  • Rosaline Marbinah, ordförande, LSU
  • Camilla Divander, psykolog, Resurscentrum för nyanlända
Back To Top