skip to Main Content

Kan bostadspolitiken ordna bostäder för alla?

Vad? Seminarium på Almedalen

Tid: 3 juli, 14:10-14:45

Plats: Mellangatan 7, Visby

Arrangör: Sveriges Allmännytta

Flertalet av Sveriges kommuner har bostadsbrist och det blir allt svårare för dem som saknar bostad att ta sig in på bostadsmarknaden. Trycket ökar också på socialtjänsten och antalet sociala kontrakt har ökat markant de senaste åren.

Medverkar gör:

  • Åsa Johansson, Styrelseordförande, Sveriges Allmännytta
  • Caroline Szyber, Moderator
  • Inger Ashing, Direktör, Delegationen mot segregation
  • Cathrine Holgersson, Vd, Gavlegårdarna och Vd-gruppen för integration
  • Martin Grander, Forskare, Malmö Universitet
  • Mats Collin, Förvaltningschef Socialförvaltningen Härnösand och medlem i Sveriges Socialchefer, Härnösands kommun

Läs mer på Almedalens programwebb

Back To Top