skip to Main Content

Mötesplats social hållbarhet

Vad? Konferens

Tid: 17-18 september (Delegationen mot segregation medverkar den 17 september)

Plats: Uppsala Konsert & Kongress

Arrangör: Sveriges kommuner och landsting och Folkhälsomyndigheten

Tvådagarskonferens med exempel på verksamheter och insatser som bidrar till social hållbarhet och minskning av hälsoklyftorna i linje med de globala målen i Agenda 2030. Från Delegationen mot segregation medverkar Inger Ashing, direktör.

Mer information om konferensen

Back To Top