skip to Main Content

Nätverksmöte med myndigheter som relaterar till segregation

Syftet med mötet är dels att beskriva Delmos arbete med att mäta och följa segregation, dels en dialog med medverkande myndigheter. Samtalet handlar bland annat om hur myndigheterna kan dra nytta av Delmos data, om myndigheternas erfarenheter av att mäta och följa samt om vad myndigheterna ser för behov hos andra målgrupper. Delmos delar även sitt arbete gällande segregation och Covid-19 och för dialog med myndigheterna om deras respektive sakområden kopplat till Covid-19 och segregation.

Inbjudan krävs för att delta.

Medverkande myndigheter är: Arbetsförmedlingen, Boverket, Brottsförebyggande rådet, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Migrationsverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Polismyndigheten, Skolinspektionen, Skolverket och Socialstyrelsen.

Back To Top