skip to Main Content

Samråd med civilsamhället: coronavirusets påverkan på segregation

Under juni genomförde Delmos tillsammans med NOD två samråd med organisationer från det civila samhället med anledning av den pågående pandemins konsekvenser på segregationen. Samråden följdes av att NOD bistod Delmos i att ta fram ett fördjupande underlag kring frågorna som diskuterats i samråden.

Delegationen mot segregation (Delmos) bjuder tillsammans med Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) nu in till ett uppföljande och avslutande samråd med relevanta aktörer från civilsamhället. Inbjudan krävs.

Samrådet syftar dels till att diskutera hur nuläget för organisationerna och arbetet mot segregation ser ut inför hösten, dels ett tillfälle för Delmos att återkoppla till organisationerna hur den insamlade informationen tagits vidare och hur deras arbete kommer se ut framöver.

Back To Top