skip to Main Content

Samråd med civilsamhället: nuläge coronavirusets påverkan på segregation

Vad? Samråd med särskilt inbjudna civilsamhällesaktörer.
Tid: 2 juni kl 13-16
Plats: Webbinarium via Zoom
Arrangör: Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) och Delegationen mot segregation (Delmos)

Just nu pågår en kris i samhället till följd av det nya coronaviruset. Det finns dessutom redan mycket som pekar på att situationen kan ha konsekvenser för segregation.

Delegationen mot segregation (Delmos) bjuder tillsammans med Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) därför in till samråd med relevanta aktörer från civilsamhället. Inbjudan krävs.

Samrådet syftar till att diskutera nulägesbilder av arbetet mot segregation. Delmos har ett behov av att få ökad kunskap om det civila samhällets aktuella verksamhet kopplat till samverkan samt vilket kunskapsstöd civilsamhället efterfrågar med anledning av coronaviruset. Aktörerna som bjuds in representerar verksamheter inom arbetsmarknad, boende, utbildning, demokrati och civilsamhälle samt brottslighet, sakområden som är prioriterade i arbetet mot segregation.

Det kommer även att hållas ett senare samråd om förebyggande insatser.

Back To Top