skip to Main Content

Segregationens effekter för unga

Vad? Seminarium på Folk och Kultur
Tid: 5 februari 2020, kl. 17:30 – 18:30
Plats: Konsertsalen, Scenkonst Sörmland (Folk och Kultur i Eskilstuna)
Arrangör: Delegationen mot segregation

Alla påverkas av ett samhälle som är segregerat. Samtidigt får segregation mer negativa konsekvenser för exempelvis boende i områden med socioekonomiska utmaningar. Segregationen påverkar människors förutsättningar och livsvillkor och inte minst barns uppväxtvillkor. I slutet av 2019 lämnade Delegationen mot segregation en rapport till Regeringen med analyser inför en ny Ungdomspolitisk strategi. Myndigheten visade att ungas levnadsvillkor, makt att forma sitt liv och inflytande över samhällsutvecklingen är olika beroende på var den unga bor. I detta seminarium presenteras resultat från rapporten, samt ett efterföljande samtal om ungas förutsättningar tillsammans med aktörer som jobbar nära och tillsammans med unga.

Medverkar på seminariet gör Katarina Danielsson, processledare på Delegationen mot segregation och projektledare för rapporten “Segregationens konsekvenser för unga – Analys till regeringens ungdomspolitik” och Ulrika Gustafsson, analytiker på Delegationen mot segregation.

Läs mer om seminariet på Folk och Kulturs webbplats

Back To Top