skip to Main Content

Skolsegregationen – ett hot mot svensk konkurrenskraft

Vad? Seminarium på Almedalen

Tid: 1 juli, 12:00-13:00

Plats: Hästgatan 12, Visby

Arrangör: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Ökad skolsegregation och minskad likvärdighet har under lång tid lyfts fram som några av de främsta utmaningarna för svensk skola. Vad behöver göras för att alla elever får de bästa möjligheterna till goda kunskaper, högre utbildning och arbete?

Medverkar gör:

  • Inger Ashing, direktör, Delegationen mot segregation
  • Mats Gerdau, ordförande, beredningen för utbildningsfrågor, SKL
  • Roger Haddad, vice ordförande utbildningsutskottet, Liberalerna
  • Eva Lundgren, projektledare skolutveckling, IVA
  • Mats Nilsson, förbundsordförande, Skolledarna
  • Maria Rosendahl, enhetschef Kompetensförsörjning och Digitalisering, Teknikföretagen
  • Marcus Strömberg, vd, Academedia
  • Gunilla Svantorp, ordörande utbildningsutskottet, Socialdemokraterna
  • Tuula Teeri, vd, IVA
  • Jan Westberg, moderator, IVA

Läs mer på Almedalsveckans programwebb

Back To Top