skip to Main Content

Webbinarium: Kan insatser mot segregation leda till diskriminering?

Digitalt seminarium på MR-dagarna. Seminariet, som anordnas av DO (Diskrimineringsombudsmannen), belyser olika bilder av förhållandet mellan segregation och diskriminering. Det inleds med en kort betraktelse över segregationen på bostadsmarknaden och om kopplingen till diskriminering. Därefter presenteras den kunskap som finns på DO om diskriminering på bostadsmarknaden kopplat till segregation. Ulrika Pudas, utvecklingsledare på Delegationen mot segregation, berättar om Delmos arbete och om vilka åtgärder mot boendesegregation som faktiskt fungerar. Seminariet avslutas med en paneldiskussion.

Paneldeltagare: Christina Jönsson, jurist på DO, Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitet, Ulrika Pudas, utvecklingsledare på Delegationen mot segregation

Moderator: Anna Ericsson, utredare på DO

Besök MR-dagarnas webbplats för att se mer information om biljetter, priser och övrig information om MR-dagarna.

Back To Top