skip to Main Content

Webbinarium: När pandemin slår mot de redan utsatta

Digitalt seminarium inför MR-dagarna. År 2020 har präglats av en pandemi och ett samhällsklimat som varit väldigt polariserat. Många utsatta grupper i samhället har påverkats starkt av pandemin utifrån den bostadssituation som råder.

Panelsamtalet utgår från hur covid-19 påverkat boendesegregation. Utgångspunkten för samtalet är ekonomiskt och socialt utsatta gruppers utsatthet under coronapandemin, utifrån boendesituationen och dess långsiktiga påverkan på ojämlikhet. I panelsamtalet lyfts tre olika debattperspektiv utifrån paneldeltagarnas olika expertområden. Karen Austin, utvecklingsledare på Delegationen mot segregation, är en av paneldeltagarna.

Ibn Rushd är arrangör för seminariet som sker inom ramen för MR-dagarna. Besök MR-dagarnas webbplats för mer information.

Paneldeltagare: Karen Austin, utvecklingsledare på Delegationen mot segregation, Illyas Hassan, strateg inom folkrörelseutveckling på Hyresgästföreningen, Irene Molina, professor i kulturgeografi på Uppsala universitet.

Moderator: Rami Al-Khamisi

Back To Top