skip to Main Content

Covid-19 och segregation – ekonomi, studier och arbetsmarknad

Eskil Wadensjö I artikeln redogör Eskil Wadensjö vilka faktorer som kan förklara uppkomsten av segregation och vilka effekter den kan ha. Pandemin kan få effekter på segregationen och kan eventuellt förstärka segregationen i vissa avseenden. I artikeln diskuteras åtgärder som skulle kunna motverka segregationen, speciellt vad gäller pandemins effekter på segregationen.

Ladda ned Covid-19 och segregation – ekonomi, studier och arbetsmarknad (pdf)

Artikelförfattare: Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi på Stockholms universitet
Publicerad: 16 november 2020

Detta är första artikeln i artikelserien Segregation och covid-19

Tillbaka till artikelserien

Senast uppdaterad : 19 nov, 2020
Back To Top