skip to Main Content

Forskning

Det bedrivs mycket forskning om segregation inom olika forskningsmiljöer, av forskargrupper och inom enskilda forskningsprojekt. Delegationen mot segregations webbplats är under utveckling och den här sidan uppdateras löpande.

Vetenskapsrådet har under 2018 i uppdrag att kartlägga forskningen om de mekanismer som orsakar, bidrar till och befäster segregationen. Kartläggningen inkluderar  nationella och internationella forskningsresultat samt en redovisning av pågående forskning i Sverige. Syftet med uppdraget är att samla kunskap som visar vilka insatser mot segregation som är mest effektiva.

Läs mer om Vetenskapsrådets uppdrag

Senast uppdaterad : 26 jun, 2018
Back To Top