skip to Main Content

Om oss

Delegationen mot segregation, Delmos, inrättades den 1 januari 2018, med uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation i samhället och förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden. Delmos är en så kallad enrådighetsmyndighet, vilket innebär att den leds av en direktör snarare än en styrelse eller en nämnd. Kansliet ligger i Flemingsberg, Huddinge kommun, och är samlokaliserad med Södertörns högskola.

Angående riksdagsbeslut om budgeten

Riksdagen har den 20 december 2018 fattat beslut om att anslaget till Delegationen mot segregation halveras och ska användas till att avveckla myndigheten under 2019. Riksdagen har även fattat beslut om en väsentlig minskning av tidigare aviserade belopp för åtgärder mot segregation. Myndigheten avvaktar besked från regeringen.

Senast uppdaterad : 21 Dec, 2018
Back To Top