skip to Main Content

Om oss

Bild på ruta med logotyp för Delegationen mot segregation

Delegationen mot segregation inrättades den 1 januari 2018, med uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation i samhället och förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden. Delegationen mot segregation är en så kallad enrådighetsmyndighet, vilket innebär att den leds av en direktör. Myndigheten ligger i Flemingsberg, Huddinge kommun, och är samlokaliserad med Södertörns högskola.

Senast uppdaterad : 7 okt, 2021
Back To Top