skip to Main Content

Om oss

Delegationen mot segregation inrättades den 1 januari 2018, med uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation i samhället och förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden. Delegationen mot segregation är en så kallad enrådighetsmyndighet, vilket innebär att den leds av en direktör. Kansliet ligger i Flemingsberg, Huddinge kommun, och är samlokaliserad med Södertörns högskola.

Angående riksdagsbeslut om Delegationen mot segregation

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten en anslagsökning till Delegationen mot segregation på 11 miljoner kronor. Bakgrunden är att riksdagen den 20 december 2018 fattade beslut om att anslaget till Delegationen mot segregation skulle halveras och användas till att avveckla myndigheten under 2019. Regeringen skriver i vårändringsbudgeten att den inte avser att avveckla Delegationen mot segregation.

Riksdagen fattade i december 2018 även beslut om en väsentlig minskning av tidigare aviserade belopp för åtgärder mot segregation. I vårändringsbudgeten tillskjuter regeringen medel för att täcka upp för de statsbidrag som redan hade utlovats under 2018. Regeringen föreslår inga nya statsbidrag för 2019.

Senast uppdaterad : 12 apr, 2019
Back To Top