skip to Main Content

Tillgänglighetsredogörelse

Delegationen mot segregation redovisar på övergripande nivå brister inom digital tillgänglighet för myndighetens webbplats och digitala tjänster, samt arbetssätt för att åtgärda bristerna.

Delegationen mot segregation (Delmos) står bakom den här webbplatsen. Delmos strävar efter att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen och våra digitala tjänster.

Den här sidan beskriver hur delmos.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Sidan beskriver också eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om brister i digital tillgänglighet nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från delmos.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Vi återkommer med svar så snart vi kan, och senast inom en månad.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur Delegationen mot segregation hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontaktuppgifter till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Brister i digital tillgänglighet

  • Vissa länktexter återkommer flera gånger då de används för flera olika destinationer på webbplatsen.
  • På startsidan finns ett bildspel där en av bilderna saknar alt-text. Detta beror på att det är ett plugin med en transparent bild. Det är inte möjligt att lägga till alt-text på transparenta bilder.
  • På startsidan saknas en rubrik. Det finns en dold huvudrubrik inlagd både på sidan och i bildspelet, men i dagsläget är det problem att få dessa att uppfattas.
  • Därutöver kan ett fåtal äldre pdf:er ha bristande tillgänglighet. Vi arbetar löpande med att gå igenom och uppdatera dessa pdf:er.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem som inte är förenliga med lagstiftningen senast den 1 februari 2021.

Så har vi testat webbplatsen

En webbyrå har gjort en granskning av delmos.se. Webbyrån granskar även löpande nya funktioner.

Senaste bedömningen gjordes den 16 september 2020 och är godkänd av kommunikationsansvarig.

En webbyrå har gått igenom hela webbplatsen med bland annat Siteimprove.

Granskningsrapport tillgänglighet Delmos.se

En första version av webbplatsen publicerades den 1 januari 2018. En uppdaterad version av webbplatsen publicerades den 15 juni 2018.

Redogörelsen uppdaterades senast den 18 december 2020.

Synpunkt angående tillgänglighet på Delmos.se

  • Alla uppgifter du mejlar till oss blir allmän handling. Det betyder att vem som helst kan begära att få ut dina uppgifter. Men om du har skickat in känsliga uppgifter skyddas de oftast av sekretess.

Senast uppdaterad : 18 dec, 2020
Back To Top