skip to Main Content

Om segregation

Om segregation

Segregation handlar om att olika grupper av människor lever och verkar separerade från varandra. Grupptillhörigheten kan bland annat handla om socioekonomisk bakgrund, etnicitet eller demografiska kategorier såsom till exempel ålder och kön. Segregation förekommer i många olika sammanhang, till exempel mellan olika bostadsområden, skolor och på arbetsmarknaden.

Delegationen mot segregation har i uppdrag att motverka de negativa konsekvenserna av social och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå.

Segregationen är relationell

Segregationen är relationell. Det innebär att det är relationen mellan områden som har socioekonomiska utmaningar och andra områden i staden, kommunen eller regionen som står i fokus. Det är inte ett bostadsområde, en stadsdel eller en skola som är segregerad, utan hela kommuner och regioner. Att segregationen är relationell innebär också att utvecklingen i olika skolor och bostadsområden påverkar varandra.

Senast uppdaterad : 28 Jun, 2018
Back To Top