skip to Main Content

Reformprogram mot segregation

Regeringen har tagit fram ett långsiktigt reformprogram för att minska segregationen. Syftet är att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar och motverka strukturella orsaker till segregation.

Reformprogrammet sträcker sig mellan åren 2017 och 2025 och fokuserar på fem utvecklingsområden:

  • Minska boendesegregationen och stärka samhällsservicen
  • Lyfta skolornas och elevernas resultat
  • Minska långtidsarbetslösheten
  • Stärka demokratin och stödja det civila samhället
  • Bekämpa brottsligheten

Regeringens samlade insatser mot segregation

Reformprogram för minskad segregation 2017–2025

Inrättandet av Delegationen mot segregation är en del av regeringens arbete med ett reformprogram för minskad segregation och ska garantera långsiktigheten i arbetet samt öka kvaliteten och effektiviteten i åtgärderna.

Senast uppdaterad : 20 aug, 2018
Back To Top