skip to Main Content

Reformprogram mot segregation

Regeringen har tagit fram ett långsiktigt reformprogram för att minska segregationen. Syftet är att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar och motverka strukturella orsaker till segregation.

Reformprogrammet sträcker sig mellan åren 2017 och 2025 och fokuserar på fem utvecklingsområden:

  • Minska boendesegregationen och stärka samhällsservicen
  • Lyfta skolornas och elevernas resultat
  • Minska långtidsarbetslösheten
  • Stärka demokratin och stödja det civila samhället
  • Bekämpa brottsligheten

Reformprogram för minskad segregation 2017–2025

Inrättandet av Delegationen mot segregation är en del av regeringens arbete med ett reformprogram för minskad segregation och ska garantera långsiktigheten i arbetet samt öka kvaliteten och effektiviteten i åtgärderna.

Senast uppdaterad : 28 jan, 2020
Back To Top