skip to Main Content

Segregationens konsekvenser

Alla påverkas av ett samhälle som är segregerat då ett sådant samhälle inte håller samman, vilket bland annat påverkar känslan av gemenskap, trygghet och tillit. Samtidigt får segregation mer negativa konsekvenser för exempelvis boende i områden med socioekonomiska utmaningar än för boende i andra områden.

Segregationen har konsekvenser på individ-, områdes- och samhällsnivå.

Länk till mer information om segregationens konsekvenser på individnivå

Länk till mer information om segregationens konsekvenser på områdesnivå

Länk till mer information om segregationens konsekvenser på samhällsnivå

Senast uppdaterad : 28 jan, 2020
Back To Top