skip to Main Content

Samverkan

Bild på händer som sträcks ut mot varandra.

Den långsiktiga satsningen mot segregation kräver ett sektorsövergripande arbete. Det innebär samverkan mellan satsningar inom bland annat arbetsmarknad, utbildning och social omsorg. Dessutom krävs samverkan mellan olika inblandade aktörer samt mellan nationell, regional och lokal nivå.

Delegationen mot segregation ska främja samverkan och kunskapsutbyte mellan myndigheter, landsting, kommuner, organisationer inom det civila samhället, näringsliv, forskare och andra relevanta aktörer, i syfte att stödja ett strategiskt och kunskapsbaserat arbete som följs upp och utvärderas.

Senast uppdaterad : 28 jan, 2020
Back To Top