skip to Main Content

Uppdrag

Uppdrag Delegationen mot segregation ska bidra till att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation. Inom uppdraget ingår ett…

Samhällsnivå

Samhällsnivå Segregationen påverkar hela samhället negativt. Ett samhälle där människor känner gemenskap och tillhörighet och där de upplevda avstånden mellan olika grupper är små,…

  • Segregation

Områdesnivå

Områdesnivå Segregationen har konsekvenser för bostadsområdens utvecklingsmöjligheter. I områden där många har hög utbildning och höga inkomster har invånarna ofta bättre förutsättningar att få…

  • Segregation

Individnivå

Individnivå Segregationen i samhället har konsekvenser på individnivå – den påverkar människors förutsättningar och livsvillkor och inte minst barns uppväxtvillkor. Segregationen har mer negativa…

  • Segregation

Pressrum

Pressrum Journalister kan kontakta Delegationen mot segregations presstjänst för att få kontakt med rätt person att intervjua eller prata med.

Statsbidrag 2018

Statsbidrag 2018 Delegationen mot segregation har under 2018 fördelat cirka 45 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner och landsting och ideella föreningar och stiftelser…

Statsbidrag 2017

Statsbidrag 2017 Under 2017 fördelade Kommittén för inrättande av en delegation mot segregation bidrag till kommuner och landsting för åtgärder som syftade till att…

  • Statsbidrag

Segregationens konsekvenser

Segregationens konsekvenser Alla påverkas av ett samhälle som är segregerat då ett sådant samhälle inte håller samman, vilket bland annat påverkar känslan av gemenskap,…

  • Segregation

Om webbplatsen

Om webbplatsen Delmos.se är Delegationen mot segregations officiella webbplats. Webbplatsen är anpassad för att fungera på såväl datorskärmar som surfplattor och mobiltelefoner. Tillgänglighet Delegationen…

Back To Top