skip to Main Content

Statsbidrag

För att genomföra relevanta och verkningsfulla åtgärder för att motverka och minska segregation krävs en grundläggande förståelse för och kunskap om lokala förutsättningar och utmaningar. Det krävs också långsiktiga lösningar och bättre samverkan och samordning mellan relevanta aktörer.

Bidrag för att motverka och minska segregation på lokal och regional nivå

Under 2020 har Delegationen mot segregation i uppdrag att fördela cirka 82 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner och regioner samt ideella föreningar och stiftelser.

Läs mer om Statsbidrag 2020 här

Delegationen mot segregation fördelar statsbidrag enligt följande förordningar:

Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation

Förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation

Delegationen mot segregation fördelade även statsbidrag under 2018 och 2019. Läs mer om arbetet i länkarna nedan.

Länk till Statsbidrag 2019

Länk till Statsbidrag 2018

Senast uppdaterad : 24 mar, 2020
Back To Top