skip to Main Content

Statsbidrag

För att genomföra relevanta och verkningsfulla åtgärder för att motverka och minska segregation krävs en grundläggande förståelse för och kunskap om lokala förutsättningar och utmaningar. Det krävs också långsiktiga lösningar och bättre samverkan och samordning mellan relevanta aktörer.

Delegationen mot segregation kan med ekonomiskt bidrag stödja kommuner och landsting och ideella föreningar och stiftelser. Under 2018 finns det sammanlagt 53 miljoner kronor att söka för arbetet mot segregation. Under 2019 beräknas 75 miljoner kronor fördelas. Syftet med bidraget till civilsamhället är att ge stöd till långsiktiga åtgärder som bidrar till att minska och motverka segregation på lokal nivå. Bidraget till kommuner och landsting syftar till att stödja en sektorsövergripande samordning av arbetet på lokal och regional nivå.

Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation

Förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation

Särskild satsning till 32 kommuner

Regeringen har också beslutat om en miljardsatsning för arbetet mot segregation, med början i år. Det är 32 kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar som kommer att ha möjlighet att ansöka om att få ta del av sammanlagt 425 miljoner kronor under 2018, 1,3 miljarder kronor under 2019 och därefter 2,2 miljarder kronor årligen fram till år 2027.

Läs mer om satsningen och vilka kommuner som kan ansöka på regeringens webbplats

Under 2018 fördelas dessa medel tillfälligt av Tillväxtverket. Regeringen har aviserat att uppdraget från och med den 1 januari 2019 kommer att övergå till Delegationen mot segregation.

Senast uppdaterad : 29 Jun, 2018
Back To Top