skip to Main Content

Statsbidrag

För att genomföra relevanta och verkningsfulla åtgärder för att motverka och minska segregation krävs en grundläggande förståelse för och kunskap om lokala förutsättningar och utmaningar. Det krävs också långsiktiga lösningar och bättre samverkan och samordning mellan relevanta aktörer.

Delegationen mot segregation kan med ekonomiskt bidrag stödja kommuner och landsting och ideella föreningar och stiftelser. Under 2018 finns det sammanlagt 53 miljoner kronor att söka för arbetet mot segregation. Under 2019 beräknas 75 miljoner kronor fördelas. Syftet med bidraget till civilsamhället är att ge stöd till långsiktiga åtgärder som bidrar till att minska och motverka segregation på lokal nivå. Bidraget till kommuner och landsting syftar till att stödja en sektorsövergripande samordning av arbetet på lokal och regional nivå.

Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation

Förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation

Särskild satsning till 32 kommuner

Med början under 2018 kommer 32 kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar att ha möjlighet att ansöka om att få ta del av en särskild satsning för att motverka segregation.

Läs mer om Särskild satsning på 32 kommuner

Senast uppdaterad : 1 Nov, 2018
Back To Top