skip to Main Content

Särskild satsning på 32 kommuner

Under 2018 har 32 kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar haft möjlighet att ansöka om att få ta del av en särskild satsning för att motverka segregation. Beslut har fattats om att kommunerna får dela på 425 miljoner kronor per år under åren 2018, 2019 och 2020. Regeringen har aviserat att ytterligare medel kommer att tillföras under åren 2019–2027.

De 32 kommunerna har områden som idag kännetecknas av stora utmaningar när det gäller lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad.

Syftet med satsningen är att stärka kommunernas långsiktiga arbete för att minska segregationen.

Delegationen mot segregation kommer att besöka samtliga 32 kommuner för att samtala om hur kommunerna kan arbeta för att minska och motverka segregation och hur myndigheten kan stödja kommunerna i deras fortsatta arbete. Delegationen mot segregation kommer att träffa såväl kommunledning som tjänstepersoner som arbetar med frågor som bland annat rör bostadsförsörjning, utbildning, arbetsmarknad och samverkan med civilsamhället.

Under 2018 fördelas dessa medel tillfälligt av Tillväxtverket. Regeringen har aviserat att uppdraget från och med den 1 januari 2019 kommer att övergå till Delegationen mot segregation.

Läs mer om satsningen och vilka kommuner som kan ansöka på regeringens webbplats

Senast uppdaterad : 28 jan, 2020
Back To Top