skip to Main Content

Statsbidrag 2018

Delegationen mot segregation har under 2018 fördelat cirka 45 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner och landsting och ideella föreningar och stiftelser i syfte att stödja deras arbete mot segregation i enlighet med följande förordningar:

Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation

Förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation

Bidrag har beviljats för 150 kartläggningar, behovsanalyser och plan för fortsatt arbete. Fyra av dessa har även getts stöd för långsiktigt utvecklingsarbete.

Delegationen mot segregation har lämnat en rapport om statsbidragens användning 2018 till regeringen.

Ladda ned “Redovisning av statsbidrag 2018”

Senast uppdaterad : 28 jan, 2020
Back To Top