skip to Main Content

Statsbidrag 2018

Under 2018 har Delegationen mot segregation sammanlagt 53 miljoner kronor för arbetet mot segregation att fördela via statsbidrag. Det är kommuner och landsting samt ideella föreningar och stiftelser som kan söka medel.

Delegationen mot segregations statsbidrag regleras i två förordningar:

Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation

Förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation

Kommuner och landsting samt ideella föreningar och stiftelser har under våren 2018 haft möjlighet att skicka in en intresseanmälan för samverkan och kunskapsutbyte i sitt arbete mot segregation. Myndigheten har, efter att ha bedömt intresseanmälningarna, erbjudit organisationer möjlighet att söka medel för kartläggning, behovsanalys och plan för fortsatt arbete i ett första steg. Det är bara de organisationer som har fått positivt besked från Delegationen mot segregation som kan ansöka om medel under 2018.

Sammanlagt har bidrag till 150 kartläggningar och behovsanalyser inför fortsatt arbete för att minska och motverka segregation godkänts. Kartläggningarna kommer att genomföras av 54 kommuner och landsting samt 96 ideella föreningar och stiftelser.

Senast uppdaterad : 31 Okt, 2018
Back To Top