skip to Main Content

Statsbidrag 2018

Delegationen mot segregation har under 2018 fördelat cirka 45 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner och landsting och ideella föreningar och stiftelser i syfte att stödja deras arbete mot segregation i enlighet med följande förordningar:

Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation

Förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation

Bidrag har beviljats för 150 kartläggningar och behovsanalyser inför fortsatt arbete för att minska och motverka segregation. Fyra av dessa har även getts stöd för långsiktigt utvecklingsarbete.

Angående riksdagsbeslut om budgeten

Riksdagen har den 20 december fattat beslut om att anslaget till Delegationen mot segregation halveras och ska användas till att avveckla myndigheten under 2019. Riksdagen har även fattat beslut om en väsentlig minskning av tidigare aviserade belopp för åtgärder mot segregation. Myndigheten avvaktar besked från regeringen.

Senast uppdaterad : 21 Dec, 2018
Back To Top