skip to Main Content

Statsbidrag 2019

Under 2019 kan Delegationen mot segregation fördela statsbidrag för arbetet mot segregation. Det är kommuner och landsting samt ideella föreningar och stiftelser som kan söka medel.

Delegationen mot segregations statsbidrag regleras i två förordningar:

Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation

Förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation

Statsbidraget 2019 kommer dels att fördelas till kartläggningar och behovsanalyser, dels till långsiktiga åtgärder som kan minska och motverka segregation, på lokal och regional nivå. De kommuner och landsting samt ideella föreningar och stiftelser som inte sökte alternativt som inte beviljades stöd från Delegationen mot segregation under 2018, kan under 2019 lämna en intresseanmälan och i ett senare skede ansöka om stöd till kartläggningsarbete. Organisationer som under 2018 redan har genomfört ett kartläggningsarbete med stöd av Delegationen mot segregation kan under 2019 söka om stöd för långsiktigt arbete.

CivilsamhälleKommunStatsbidrag
Senast uppdaterad : 12 Nov, 2018
Back To Top