skip to Main Content

Statsbidrag 2019

Riksdagen fattade i december 2018 beslut om en väsentlig minskning av tidigare aviserade belopp för åtgärder mot segregation. I vårändringsbudgeten tillskjuter regeringen medel för att täcka upp för de statsbidrag som redan hade utlovats under 2018. Regeringen har dock inte föreslagit några nya statsbidrag för 2019. Inga nya statsbidrag kommer alltså att fördelas under 2019.

De kommuner och ideella föreningar som utlovades bidrag för fortsatt arbete under 2019 är Göteborgs stad, Filipstads kommun, Made by Aya och Röda korset Umeåkretsen. Slutrapport om hur medlen används ska lämnas senast 31 januari 2020.

Senast uppdaterad : 28 jan, 2020
Back To Top