skip to Main Content

Statsbidrag 2019

Riksdagen har den 20 december fattat beslut om att anslaget till Delegationen mot segregation halveras och ska användas till att avveckla myndigheten under 2019. Riksdagen har även fattat beslut om en väsentlig minskning av tidigare aviserade belopp för åtgärder mot segregation. Myndigheten avvaktar besked från regeringen.

Riksdagsbeslutet innebär att de organisationer som har lämnat in intresseanmälan inte kommer att kunna söka medel under 2019 i nuläget.

CivilsamhälleKommunStatsbidrag
Senast uppdaterad : 21 Dec, 2018
Back To Top