skip to Main Content

Statsbidrag 2020

Delegationen mot segregation har under 2020 i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner och regioner respektive ideella föreningar och stiftelser i syfte att stödja deras arbete mot segregation i enlighet med följande förordningar:

Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation

Förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation

Utlysningen av statsbidraget 2020 stängde den 15 maj.

Läs mer om statsbidrag till kommuner och regioner

Läs mer om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser

Delegationen mot segregation har fått in 272 ansökningar, varav 205 ansökningar från ideella föreningar och stiftelser samt 67 ansökningar från kommuner och regioner. Myndigheten anser att det är glädjande att så många har ansökt om statsbidrag – det visar att intresset för att arbeta med att minska och motverka segregation är stort.

Den 12 juni 2020 fattade myndigheten beslut om bifall av 57 ansökningar, varav 38 från kommuner och regioner och 19 från ideella föreningar och stiftelser. Många ideella föreningar och stiftelser har alltså fått avslag. Myndigheten har dock gjort en begäran till regeringen, se nedan.

Den 25 juni 2020 ändrade regeringen anslagsvillkoret för de statsbidrag som Delegationen mot segregation fördelar. Det innebär att Delmos kunnat fatta beslut om att fördela statsbidrag till ytterligare 13 aktörer.

Det innebär att totalt 70 aktörer nu har beviljats statsbidrag för 2020: 39 kommuner och regioner och 31 ideella föreningar och stiftelser.

Lista över beviljade bidrag ideella föreningar och stiftelser

Lista över beviljade bidrag kommuner och regioner

Bidragets storlek

Delegationen mot segregation kan fördela upp till cirka 82 miljoner kronor under 2020. Enligt myndighetens regleringsbrev för 2020 får högst 57 miljoner kronor fördelas till kommuner och regioner och högst 25 miljoner kronor till ideella föreningar och stiftelser. Myndigheten har dock gjort en begäran till regeringen om att få göra en omfördelning så att fler ideella föreningar och stiftelser med ansökningar av god kvalitet ska kunna få statsbidrag. Regeringen har därefter ändrat anslagsvillkoret för de statsbidrag som Delegationen mot segregation fördelar.

Bidragets starttid och längd

Genomförandet kan påbörjas tidigast den 1 juli 2020 och pågå till den 15 april 2021. Hela bidragsbeloppet ska förbrukas under bidragsperioden. Slutredovisning ska lämnas till myndigheten senast den 15 juni 2021.

Annat stöd

Myndigheten kommer att erbjuda annat stöd än statsbidrag under hösten 2020. Det gäller både för de som har fått avslag och de som har fått bifall. Det handlar bland annat om kunskapshöjande aktiviteter inför kommande ansökningsomgång för alla kommuner, aktiviteter för att främja lärande mellan kommuner som har fått bifall och som arbetar med liknande upplägg och förutsättningar samt dialoger och seminarier för bland annat paraplyorganisationer inom civilsamhället.

Senast uppdaterad : 25 jun, 2020
Back To Top