skip to Main Content

Statsbidrag 2020

Delegationen mot segregation har under 2020 i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner och regioner respektive ideella föreningar och stiftelser i syfte att stödja deras arbete mot segregation i enlighet med följande förordningar:

Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation

Förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation

Bidragets storlek

Delegationen mot segregation kan fördela upp till cirka 82 miljoner kronor. Högst 57 miljoner kronor får användas i statsbidrag till kommuner och regioner och högst 25 miljoner kronor får användas i statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser. Beloppen är reglerade i förordningarna.

Utlysningen öppnar den 23 mars 2020 och stänger den 15 maj 2020.

Vem kan söka bidraget?

Bidrag kan lämnas till kommuner och regioner samt till ideella föreningar eller stiftelser.

Länk till Kommuner och regioner

Länk till Ideella föreningar och stiftelser

Bidragets starttid och längd

Genomförandet kan påbörjas tidigast den 1 juli 2020 och pågå till den 15 april 2021. Hela bidragsbeloppet ska förbrukas under bidragsperioden. Slutredovisning ska lämnas till myndigheten senast den 15 juni 2021.

Senast uppdaterad : 23 mar, 2020
Back To Top