skip to Main Content
Bild Från Almedalen I Visby. I Det Sitter En Massa Människor I En Trappa, Ovanför Trappan Står Det I Stora Bokstäver: #ILOVEVISBY

Almedalen: Viktigt med ett helhetsperspektiv på segregation

Samhällets aktörer måste ta ett gemensamt ansvar och arbeta med flera områden samtidigt för att komma åt segregationen. Det var ett centralt budskap när Delegationen mot segregation medverkade i flera seminarier under Almedalsveckan i Visby. Seminarierna berörde allt ifrån skolsegregation,…

Kan bostadspolitiken ordna bostäder för alla?

Vad? Seminarium på Almedalen Tid: 3 juli, 14:10-14:45 Plats: Mellangatan 7, Visby Arrangör: Sveriges Allmännytta Flertalet av Sveriges kommuner har bostadsbrist och det blir allt svårare för dem som saknar bostad att ta sig in på bostadsmarknaden. Trycket ökar också…

Bostäder till alla - hur svårt kan det vara?

Vad? Seminarium Tid: 1 november Plats: SKL, Hornsgatan 20, lokal: Stora Hörsalen Arrangör: Sveriges kommuner och landsting (SKL) SKL bjuder in till en seminariedag som adresserar den kanske största utmaningen inom det bostadspolitiska området idag – att, som det uttrycks…

Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar

Delegationen mot segregation instämmer i utredningens slutsatser vad gäller vikten av att uppmärksamma situationen för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden i bostadsförsörjningen. Myndigheten vill samtidigt betona att utredningen saknar ett segregationsperspektiv vilket är en brist.
Back To Top