skip to Main Content

Kan bostadspolitiken ordna bostäder för alla?

Vad? Seminarium på Almedalen Tid: 3 juli, 14:10-14:45 Plats: Mellangatan 7, Visby Arrangör: Sveriges Allmännytta Flertalet av Sveriges kommuner har bostadsbrist och det blir allt svårare för dem som saknar bostad att ta sig in på bostadsmarknaden. Trycket ökar också…

Bostäder till alla - hur svårt kan det vara?

Vad? Seminarium Tid: 1 november Plats: SKL, Hornsgatan 20, lokal: Stora Hörsalen Arrangör: Sveriges kommuner och landsting (SKL) SKL bjuder in till en seminariedag som adresserar den kanske största utmaningen inom det bostadspolitiska området idag – att, som det uttrycks…

Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar

Delegationen mot segregation instämmer i utredningens slutsatser vad gäller vikten av att uppmärksamma situationen för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden i bostadsförsörjningen. Myndigheten vill samtidigt betona att utredningen saknar ett segregationsperspektiv vilket är en brist.
Back To Top