skip to Main Content

Statsbidragen 2018: Inledande steg i arbete som kräver långsiktighet

En sjättedel av landets kommuner, cirka en tredjedel av landets regioner och nära hundra föreningar och stiftelser har under 2018 fått medel av Delegationen mot segregation. Genom medlen har bidragsmottagarna tagit steg på vägen, men deras arbete för att minska och motverka segregation behöver mer tid och stöd. Det visar en rapport som myndigheten lämnar till regeringen idag.
Ett Stort Publikhav

Malmö i kraftsamling mot segregation

Det är viktigt att se på segregation som en utmaning som rör hela staden och hitta metoder för att stärka boendens delaktighet. Det menade flera Malmö-aktörer som Delegationen mot segregation gett stöd till, på ett seminarium som arrangerades för att belysa resultaten från de förstudier som genomfördes i Malmö under 2018.

Forum för det civila samhället 2018: Civilsamhället och tilliten

Vad? Forumkonferens för det civila samhället Tid: 28 november kl 10-16 Plats: Meeting Room, Alströmergatan 20, Stockholm Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) samt Civilsamhällets organisationer i samverkan (Civos). På höstens Forumkonferens möts företrädare från det civila samhället, myndigheter och…

Många organisationer kartlägger segregation

Just nu pågår ett omfattande kartläggningsarbete runt om i landet för att identifiera behov av insatser för att minska och motverka segregation. 150 organisationer fick slutligen positivt besked från Delegationen mot segregation på sin ansökan för att utföra kartläggning, behovsanalys och plan för fortsatt arbete.

Intresseanmälan för 2019 öppnar den 1 november

Från och med den 1 november kan kommuner och landsting samt ideella föreningar och stiftelser anmäla intresse för att få stöd i arbetet för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på lokal och regional nivå under 2019.

Statsbidrag 2019

Riksdagen fattade i december 2018 beslut om en väsentlig minskning av tidigare aviserade belopp för åtgärder mot segregation. I vårändringsbudgeten tillskjuter regeringen medel för att täcka upp för de statsbidrag som redan hade utlovats under 2018. Regeringen har dock inte…

Långsiktigt stöd till det civila samhället, ds 2018:13

Sammanfattning Delegationen mot segregation instämmer generellt i utredarens bedömningar då förslagen kan antas förbättra förutsättningarna för civilsamhällets organisationer att verka långsiktigt i områden med socioekonomiska utmaningar och för att motverka eller minska segregation. Myndigheten har inga synpunkter på förslag om…

Back To Top