skip to Main Content

Långsiktigt stöd till det civila samhället, ds 2018:13

Sammanfattning Delegationen mot segregation instämmer generellt i utredarens bedömningar då förslagen kan antas förbättra förutsättningarna för civilsamhällets organisationer att verka långsiktigt i områden med socioekonomiska utmaningar och för att motverka eller minska segregation. Myndigheten har inga synpunkter på förslag om…

Stort intresse för att kartlägga segregation

Sammanlagt 68 kommuner och landsting och 141 ideella föreningar och stiftelser har sökt ekonomiskt stöd för att göra kartläggning, behovsanalys och plan för fortsatt arbete för att motverka segregation.

Första beslut om stöd för arbete mot segregation

Delegationen mot segregation har vid ett första beslutstillfälle godkänt 53 ansökningar om att genomföra en kartläggning, behovsanalys och plan för fortsatt arbete för att minska och motverka segregation. Det är 24 kommuner och landsting samt 29 ideella föreningar och stiftelser…

Utlysning av statsbidrag för att minska och motverka segregation

I dagarna har 259 kommuner och landsting samt ideella föreningar och stiftelser fått erbjudande från Delegationen mot segregation om att söka statsbidrag. Bidraget ska användas strategiskt, för att öka kunskapen om segregation och ojämlikhet samt bidra till ökad samverkan. I…

Stort intresse för att arbeta mot segregation

Över 300 intresseanmälningar från kommuner och landsting samt ideella föreningar och stiftelser har kommit in till Delegationen mot segregation. Kommuner och landsting samt ideella föreningar och stiftelser har haft möjlighet att skicka in en intresseanmälan för att få stöd för…

Förordningar om bidragsfördelning träder i kraft

Under 2018 kan kommuner och landsting samt det civila samhällets organisationer sammanlagt söka 53 miljoner i statsbidrag för arbetet mot segregation. Det är Delegationen mot segregation som kommer att fördela bidragen. Förordningarna träder i kraft den 6 april och en…

Miljardstöd till kommuner i arbetet mot segregation

Regeringen har i dag beslutat om en miljardsatsning på arbetet mot segregation, med början i år. Regeringen har också för avsikt att ge Delegationen mot segregation i uppdrag att under 2019 dela ut upp till 1,35 miljarder till kommuner med…

Nya förordningar om bidragsfördelning

Under 2018 kan kommuner och landsting samt det civila samhällets organisationer sammanlagt söka 53 miljoner i statsbidrag för arbetet mot segregation. Det är Delegationen mot segregation som kommer att dela ut bidragen. Syftet med bidragen är att bidra till en…

Back To Top