skip to Main Content

Pandemin och icke-mottagarna

I den här artikeln redogör Magnus Karlsson för hur medborgare som aldrig får ta del av det sociala stöd de har rätt till (icke-mottagare) påverkas av en pandemi. Karlsson menar att dessa personer osynliggörs, drar sig undan och förlorar tillit till…

Lars Trägårdh

”När det gäller tillit finns inget enhetligt Sverige”

I den här artikeln intervjuas professorn Lars Trägårdh om den sociala tilliten i Sverige under coronapandemin. Den höga tilliten har varit viktig för den svenska coronastrategin, men sedan tidigare är det känt att graden av tillit skiljer sig markant mellan olika geografiska…

Younis Aljaff, Sadoo Iskandarani, Micael Nord

”Att stänga butiken skulle kännas som ett stort misslyckande”

Delar av näringslivet går på knäna under pandemin och vissa varnar för att företagare i områden med socioekonomiska utmaningar kan vara extra utsatta. I artikeln intervjuas bland annat Younis Aljaff, som driver en butik och restaurang i Rosengård och har färre kunder och krympande intäkter. …

Nazem Tahvilzadeh

Kris och politik mot segregation: Generella eller selektiva åtgärder?

I den här artikeln diskuterar Nazem Tahvilzadeh om hur coronapandemin riskerar att förstärka segregationen genom att boende i socioekonomiskt utsatta områden pekas ut som syndabockar för olika samhällsproblem. Nazem Tahvilzadeh redogör även för hur politiska åtgärder mot segregation både kan minska och förvärra rådande ojämlikheter.  Ladda ned: ”Kris och…

Peter Esaiasson. Foto: Joakim Roos

”Kriskommunikationen nådde inte ut till alla”

I den här artikeln intervjuas Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han har tillsammans med andra forskare studerat hur boende i stadsdelarna Bergsjön och Hjällbo i Göteborg sökte information om coronaviruset i början av pandemin. Peter Esaiasson menar att…

Marcel Moritz

Alla ska ha samma möjligheter att möta pandemin

I artikeln intervjuas Marcel Moritz, utvecklingsledare på Huddinge kommun, om hur pandemin har påverkat kommunen. I början av pandemin uppfattade man i Huddinge att smittspridningen var särskilt omfattande i områden med socioekonomiska utmaningar. På Huddinge kommun har man därför arbetat med ett…

Utsatta grupper i samhället drabbas dubbelt av pandemin

Coronapandemin har lett till att boende i områden med socioekonomiska utmaningar har blivit dubbelt utsatta: både gällande smittspridning och andra långvariga konsekvenser. De ojämlika förutsättningarna som människor har leder till att pandemin slår olika och segregationen riskerar därmed att förstärkas. Det visar Delegationen mot segregations (Delmos) artikelserie, som fortsätter idag.  

Pandemin har förstärkt upplevelsen av utanförskap

I artikeln intervjuas Ahmed Abdirahman, grundare av den ideella organisationen Stiftelsen The Global Village, om hur området Järva i Stockholm pekades ut på ett negativt sätt under coronapandemin. Ahmed Abdirahman menar att media förenklade bilden av orsakerna till smittspridningen i…

Karina Villacura Och Suruchi Thapar-Björkert

Röster från Järva: covid-19, segregation och det vardagliga livet

I den här artikeln redogör Karina Villacura och Suruchi Thapar-Björkert för hur medias skildring av invånarna i Järvaområdet under coronapandemin bidrar till att fördjupa segregationen. Artikelförfattarna menar att i samband med pandemin har de boende blivit skuldbelagda för att de har drabbats hårdare…

Back To Top