skip to Main Content

Ny kunskapsöversikt om boendesegregation

Det är viktigt att utgå från kunskap i arbetet med att minska och motverka segregation. Det bedrivs mycket forskning om segregation inom olika forskningsmiljöer, av forskargrupper och inom enskilda forskningsprojekt. Delmos har gett Ramboll i uppdrag att ta fram en kunskapsöversikt om segregation för att ge en bild av hur forskningen om segregation har utvecklats i Sverige under de senaste decennierna. 

Synpunkter på regeringens forskningspolitik

Inledning Målet med forskningspolitiken är att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation samtidigt som den ska svara upp mot de samhällsutmaningar vi står inför, både nationellt och globalt. Segregationen är en av de stora samhällsutmaningarna och det finns tecken på…

Uppsala Health Summit

Vad? Workshop på Uppsala Health Summit Tid: 9 oktober Plats: Uppsala slott Arrangör: Uppsala Health Summit Charlotte Johansson, tf direktör på Delegationen mot segregation medverkar under workshopen "Measuring segregation and child Health". Läs mer på Uppsala Health Summit's webbplats

Bild Från Almedalen I Visby. I Det Sitter En Massa Människor I En Trappa, Ovanför Trappan Står Det I Stora Bokstäver: #ILOVEVISBY

Almedalen: Viktigt med ett helhetsperspektiv på segregation

Samhällets aktörer måste ta ett gemensamt ansvar och arbeta med flera områden samtidigt för att komma åt segregationen. Det var ett centralt budskap när Delegationen mot segregation medverkade i flera seminarier under Almedalsveckan i Visby. Seminarierna berörde allt ifrån skolsegregation,…

Back To Top