skip to Main Content

Kommuner och regioner

Här finns information om hur kommuner och regioner söker statsbidrag 2020. Vem kan söka? Kommuner och regioner kan under 2020 söka statsbidrag från Delegationen mot segregation för att minska och motverka social och ekonomisk segregation. Det sker i enlighet med…

Statsbidrag 2020

Delegationen mot segregation har under 2020 i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner och regioner respektive ideella föreningar och stiftelser i syfte att stödja deras arbete mot segregation i enlighet med följande förordningar: Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och…

Delegationen mot segregation besöker Göteborg

Vad? Delegationen mot segregations kommunbesök av 32 kommuner Tid: 26 november Plats: Göteborg Arrangör: Delegationen mot segregation och Göteborgs stad Delegationen mot segregation fortsätter under hösten sina kommunbesök till de 32 kommuner som har områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet med…

Delegationen mot segregation besöker Uddevalla

Vad? Delegationen mot segregations kommunbesök av 32 kommuner Tid: 6 november Plats: Uddevalla Arrangör: Delegationen mot segregation och Uddevalla kommun Delegationen mot segregation fortsätter under hösten sina kommunbesök till de 32 kommuner som har områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet med…

Delegationen mot segregation besöker Västerås

Vad? Delegationen mot segregations kommunbesök av 32 kommuner Tid: 30 oktober Plats: Västerås kommun Arrangör: Delegationen mot segregation och Västerås kommun Delegationen mot segregation fortsätter under hösten sina kommunbesök till de 32 kommuner som har områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet…

Delegationen mot segregation besöker Växjö

Vad? Delegationen mot segregations kommunbesök av 32 kommuner Tid: 22 oktober Plats: Växjö Arrangör: Delegationen mot segregation och Växjö kommun Delegationen mot segregation fortsätter under hösten sina kommunbesök till de 32 kommuner som har områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet med…

Delegationen mot segregation besöker Uddevalla

Vad? Delegationen mot segregations kommunbesök av 32 kommuner Tid: 6 november Plats: Uddevalla Arrangör: Delegationen mot segregation och Uddevalla kommun Delegationen mot segregation fortsätter under hösten sina kommunbesök till de 32 kommuner som har områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet med…

Delegationen mot segregation besöker Södertälje

Vad? Delegationen mot segregations kommunbesök av 32 kommuner Tid: 15 oktober Plats: Södertälje Arrangör: Delegationen mot segregation och Södertälje kommun Delegationen mot segregation fortsätter under hösten sina kommunbesök till de 32 kommuner som har områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet med…

Uppstart nätverk 32 kommuner

Vad? Nätverk Tid: 24 september 10:00-15:00 Plats: World trade center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm Arrangör: Delegationen mot segregation Delegationen mot segregation startar nationellt nätverk för 32 kommuner för att minska och motverka segregation. Nätverket ska fungera som en mötesplats där det…

Back To Top