skip to Main Content

Kommuner och regioner

Kommuner och regioner kunde under 2020 söka statsbidrag från Delegationen mot segregation för att minska och motverka social och ekonomisk segregation. Statsbidragen regleras i Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation. Även ideella…

Statsbidrag 2020

Under 2020 hade Delegationen mot segregation i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner och regioner respektive ideella föreningar och stiftelser i syfte att stödja deras arbete mot segregation. Statsbidragen fördelades i enlighet med följande förordningar: Förordning (2018:118) om statsbidrag till…

Delegationen mot segregation besöker Göteborg

Vad? Delegationen mot segregations kommunbesök av 32 kommuner Tid: 26 november Plats: Göteborg Arrangör: Delegationen mot segregation och Göteborgs stad Delegationen mot segregation fortsätter under hösten sina kommunbesök till de 32 kommuner som har områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet med…

Delegationen mot segregation besöker Uddevalla

Vad? Delegationen mot segregations kommunbesök av 32 kommuner Tid: 6 november Plats: Uddevalla Arrangör: Delegationen mot segregation och Uddevalla kommun Delegationen mot segregation fortsätter under hösten sina kommunbesök till de 32 kommuner som har områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet med…

Delegationen mot segregation besöker Västerås

Vad? Delegationen mot segregations kommunbesök av 32 kommuner Tid: 30 oktober Plats: Västerås kommun Arrangör: Delegationen mot segregation och Västerås kommun Delegationen mot segregation fortsätter under hösten sina kommunbesök till de 32 kommuner som har områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet…

Delegationen mot segregation besöker Växjö

Vad? Delegationen mot segregations kommunbesök av 32 kommuner Tid: 22 oktober Plats: Växjö Arrangör: Delegationen mot segregation och Växjö kommun Delegationen mot segregation fortsätter under hösten sina kommunbesök till de 32 kommuner som har områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet med…

Back To Top