skip to Main Content
Jenniffer Bennoit, Socionom Och Kurator I Strömsunds Kommun. Bakom Bilden På Henne Ligger En Illustrationsbild Med Monopolhus I Olika Färger På En Karta. Över Bilden Ligger Texten

"Även Norrlands inland har utmaningar"

Röster om Segregationsbarometern: Förra året började Strömsund kartlägga segregationen i sin kommun. Segregationsbarometern kan bli ett välkommet komplement till det arbetet, tror Jenniffer Bennoit, socionom och kurator i Strömsunds kommun.
Monopolhus I Olika Färger På En Karta.

Välkommen på webbinarium om Segregationsbarometern!

I höst lanseras Segregationsbarometern, som är ett unikt och webbaserat verktyg för statistik. Under tre öppna frukostseminarier i september berättar Delmos mer om Segregationsbarometern, vad det är för verktyg, varför det tagits fram och hur det fungerar.

Webbinarium: Presentation av Segregationsbarometern (nationell nivå)

I höst lanseras Segregationsbarometern, som är ett unikt och webbaserat verktyg för statistik. Under tre öppna frukostseminarier i september berättar Delmos mer om Segregationsbarometern, vad det är för verktyg, varför det tagits fram och hur det fungerar. Det kommer också…

Webbinarium: Presentation av Segregationsbarometern (kommun och region)

I höst lanseras Segregationsbarometern, som är ett unikt och webbaserat verktyg för statistik. Under tre öppna frukostseminarier i september berättar Delmos mer om Segregationsbarometern, vad det är för verktyg, varför det tagits fram och hur det fungerar. Det kommer också…

Ulrika Gustafsson, Analytiker På Delegationen Mot Segregation

Nytt system för att mäta och följa segregation lanseras i höst

I höst lanserar Delmos Segregationsbarometern, som är ett unikt och webbaserat verktyg för statistik. Systemet gör det möjligt att mäta och följa upp segregationen och dess utveckling både sektorsövergripande och på många olika geografiska nivåer. Segregationsbarometern riktar sig bland annat…

Delmos bygger system för att följa upp segregationens utveckling

Delegationen mot segregation har påbörjat arbetet med att bygga ett webbaserat system för uppföljning av segregationen i Sverige. Systemet blir först i sitt slag att samlat mäta och följa segregationen och dess utveckling på olika geografiska nivåer. Uppföljningssystemet kommer att…

Regeringsuppdrag: Delmos ska ta fram ett index

Delegationen mot segregation har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett index för att belysa socioekonomiska faktorer. – Socioekonomisk segregation handlar om många olika aspekter som hänger ihop och förändras hela tiden. Ett index blir en viktig pusselbit…

Många ansökningar om statsbidrag

Delmos har fått in många ansökningar om statsbidrag 2020. Flest ansökningar kommer från storstadsregionerna, och från civilsamhällesorganisationer. Totalt fördelar myndigheten i år cirka 82 miljoner kronor i statsbidrag för att minska och motverka segregation.
Back To Top