skip to Main Content

Kunskap och inspiration under heldagskonferens

Den 8 december arrangerades konferensen Hur bryter vi segregationen? med anledningen av inrättandet av Delegationen mot segregation. Under dagen medverkade bland andra samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan, som berättade om regeringens reformprogram för minskad segregation, och Jonas Nygren, särskild utredare,…

Back To Top